Bu metin SezginBilir Firmasına ait internet sitelerinin Garanti ve İade koşullarını kapsamaktadır.

SezginBilir Firmasına ait internet sitelerinde satılan tüm hizmetler SezginBilir garantisi altındadır.

SezginBilir, müşterinin talebi üzerine taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır.

Teklifin kabulü ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren müşteri tarafların kararlaştırdığı hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

SezginBilir müşteriye üyelik sözleşmesinde taahhüt ettiği hizmetleri sağlayamadığı takdirde müşterinin kredi kartlı işlemini iade etmekle yükümlüdür.

SezginBilir’e ait internet sitelerinden satın alınan hizmetler ile ilgili iade başvuruları bilgi@SezginBilir.com e-posta adresi aracılığıyla yapılmaktadır.